Disclaimer


De Groep Atlas Copco bestaat uit een aantal juridische entiteiten die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkzaamheden en producten. In geen enkel geval wordt een juridische entiteit binnen de Groep Atlas Copco verantwoordelijk geacht of aansprakelijk gesteld voor de daden of het verzuim van een andere juridische entiteit. Door informatie te halen van deze website of de site anders te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor een product, een aanbod of een marketingmededeling beperkt zijn tot de rechtstreeks betrokken juridische entiteit.

Deze disclaimer is van toepassing op de website https://shop.atlascopco.com/nl-be/ uitgebaat door Atlas Copco Belgium nv.

Door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden producten zijn beschikbaar zoals ze zijn in de huidige staat. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

2. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo vlug mogelijk te corrigeren.

Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel niet de mogelijkheid uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals tijdsverlies, emotionele schade, dataverlies).

3. Auteursrecht, Handelsmerken en andere Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen, teksten, beelden, grafieken, geluiden, animatie en videobestanden en hun rangschikking op de website behoren tot onze eigendom of tot de eigendom van een of meer entiteiten of derde partijen van de Groep Atlas Copco en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toelating. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke eigenaars is ten strengste verboden. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als zijnde een expliciete of impliciete vergunning of recht om gebruik te maken van onze intellectuele eigendom of die van elke andere entiteit of derde partij van de Groep Atlas Copco.

4. Links naar websites van derden

Sommige van onze webpagina’s kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Hou er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid, de inhoud, of praktijken van die andere websites of hun eigenaars of operatoren.