Condensaatbehandeling


Een bijproduct van perslucht is condensaat. Condensaat is een emulsieachtig mengsel van olie en water dat zeer schadelijk is voor het milieu. Volgens VLAREM II (Art. 4.2.2.3.1 - van toepassing in Vlaanderen) moeten alle oliehoudende condensaten worden behandeld alvorens te worden geloosd in de openbare riolering.

De schone en kostenbesparende oplossingen voor condensaatbehandeling van Atlas Copco zorgen ervoor dat condensaat op de juiste manier wordt verwijderd uit uw perslucht.