Privacy policy

Deze privacy policy is van toepassing op de website https://shop.atlascopco.com/nl-be/, uitgebaat door Atlas Copco Belgium nv. Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Lees deze privacy policy om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op de website.

Deze privacy policy dient te worden gelezen in samenhang met onze Disclaimer en Algemene voorwaarden.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in de privacy policy beschreven.

Via deze website worden uw contactgegevens verzameld bij het invullen van een contactformulier, bij het plaatsen van een bestelling of bij de inschrijving op een nieuwsbrief.

Daarnaast registreren wij bij uw bezoek uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website.

2. Doeleinden

Wij gebruiken deze informatie enkel om de gevraagde informatie te leveren, de bestellingen te kunnen uitvoeren of de nieuwsbrieven te kunnen opsturen.

Nadat u een bestelling hebt geplaatst, kunnen wij uw e-mailadres ook gebruiken om u commerciële informatie toe te sturen over onze producten en diensten.

Aan wie kan persoonlijke informatie worden doorgegeven:

De door u aan ons verschafte persoonlijke informatie wordt door ons niet medegedeeld aan derden zonder uw toestemming, tenzij vereist bij wet, of wanneer we te goeder trouw geloven dat dergelijke mededeling nodig is om (i) een taak uit te voeren in het algemeen belang, of (ii) onze rechten of eigendom of die van een andere entiteit of dochteronderneming van de Groep Atlas Copco te verdedigen. Om uw vragen te beantwoorden, u een product, dienst of inlichting te verschaffen, om een verrichting uit te voeren of om u een klantendienst te verlenen, kan uw persoonlijke informatie echter wel gedeeld worden met andere entiteiten en derde partijen van de Groep Atlas Copco, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzendingsbedrijven, leveranciers, verdelers, financiële instellingen, onze bedrijfspartners, en de post en overheidsbedrijven (zoals de douaneautoriteiten). Dergelijke andere entiteit of derde partij van de Groep Atlas Copco kan gevestigd zijn binnen of buiten de Europese Economische Ruimte. Overeenkomstig hetgeen voorafgaat, gaat u er vrijwillig mee akkoord dat uw persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan andere staten, met inbegrip van staten binnen of buiten de Europese Economische Ruimte. 

In geen geval zal uw e-mailadres worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten of diensten wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar bga.info@be.atlascopco.com.

3. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desnoods kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren op bga.info@be.atlasCopco.com.

Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

4. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy steeds te veranderen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 01 december 2016.

5. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat in de internetbrowser van uw computer is opgeslagen wanneer u een website raadpleegt. De meeste websites gebruiken cookies om te kunnen functioneren en om de gebruikservaring te verbeteren. Bovendien bieden cookies ons de mogelijkheid om uw voorkeuren te onthouden, hetzij tijdens uw bezoek aan de website, hetzij met het oog op een volgend bezoek. Eigenlijk kunnen cookies worden beschouwd als het ’geheugen’ van een website.

De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonlijke informatie over uw identiteit of uw account, noch tonen wij uw accountgegevens op deze website. Wanneer u cookies van onze website accepteert, dan heeft dit geen gevolgen voor de veiligheid van uw account.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Om meer informatie te verkrijgen over hoe google data verzameld en verwerkt kan u terecht op de volgende link: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Noodzakelijke cookies

Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en zijn daarom al ingesteld. Deze cookies stellen ons in staat u te herkennen op onze website, bijvoorbeeld omdat ze de pagina's die u bezoekt binnen een sessie onthouden. Zodra u de browser sluit, worden deze cookies verwijderd.

Functionele cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies die bijvoorbeeld een keuze die u maakt, onthouden. Deze cookies zijn cruciaal tijdens het gebruik van de website voor het verwerken van relevante informatie. Hiervoor plaatsen wij permanent een cookie op de harde schijf van uw computer. Ook bij het verlaten van de website blijven deze cookies op uw harde schijf. Iedere keer als u onze website bezoekt kunnen wij u automatisch de juiste informatie tonen op basis van uw eerder gemaakte keuze vanaf dezelfde computer. De levensduur van deze cookie is 10 jaar na activering.

Uitvoeringscookies

Onze website maakt gebruik van uitvoeringscookies die ons helpen bij het verbeteren van onze website. Deze cookies verzamelen informatie over hoe u gebruik maakt van onze website. Bijvoorbeeld welke pagina’s u het meest bezoekt, de tijd die u besteedt aan een pagina en indien u een foutmelding krijgt van een pagina. De levensduur van deze cookies is ongeveer 5 jaar na activering.

Hoe cookies vermijden

Met de meeste internetbrowsers kan u de browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden, verwijderd worden van uw harde schijf of dat u eerst wordt meegedeeld dat een webpagina cookies bevat vooraleer de cookie wordt opgeslagen. Ga naar uw browser of uw hulpscherm om meer te weten te komen over deze functies. Hou er echter wel rekening mee dat sommige webpagina’s niet naar behoren werken zonder cookies.

Copyright © 2017-2018 Atlas Copco. All rights reserved.